Rima Karalienė

Autorė/AuthorAčiū! * Thank you!

Nuoširdžiai dėkoju 60-ųjų irkluotojams, pasidalijusiems savo istorijomis ir fotografijomis:

Many thanks to the rowers of `60s for sharing with me their stories and photographs:

Gitai Liutkaitienei (Talaikytei)

Celestinui Juciui

Jonui Motiejūnui

Romualdui Levickui

Vytautui Briedžiui

Gerdui Morkui

Antanui Bagdonavičiui

Sofijai Grucovai

Janinai Aleksandravičienei (Lukošiūnaitei)

Irenai Vaitkevičienei (Bačiulytei)

Irenai Juknienei (Pleikytei)

Leokadijai Semaško

Už paramą Irklavimo muziejui ir šios knygos leidybai dėkoju (abėcėlės tvarka):

Thank you for donations to the Rowing Museum!

Agnei ir Mindaugui Sauliams

Aistei Gibiežaitei

Arvydui Stašaičiui

Astai Stanaitytei

Audronei Žilinskienei

Aurelijai Misiūnei

Aušrai Karaliūtei

Dovilei Mockuvienei

Giedriui Bylai

Jūratei ir Gediminui Gliebams

Rasai ir Linui Midveriams

Rasai ir Romualdui Vaitulevičiams

Rimutei Mikalavičienei

Romualdui Žakui

Zitai ir Vytautui Rumboms        

Žydrei Bartaškienei